OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE, ŽE DŇA 29.04.2019 BUDE PRISTAVENÝ KONTAJNER NA ELEKTROODPAD.
ODVEZENÝ BUDE 30.04.2019

 

DŇA 30.04.2019 O 15.00 hod. BUDE PRI  OBECNOM ÚRADE PREBIEHAŤ VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV.