Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/

Dôležité termíny:
predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec
predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec