E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je nasledovná:

oudrazkovce@stonline.sk

Prečítajte si ďalšie informácie k voľbám.