Obec Dražkovce

Pozýva všetky deti od 1 do 14 rokov osláviť Deň detí v sobotu

4.6.2022 od 9:00 do športového areálu v Dražkovciach

 

– športové disciplíny pre každého

– odmena za absolvovanie disciplín

– občerstvenie