Obecný úrad v Dražkovciach

srdečne pozýva

všetky deti od 1 do 14 rokov na športové stretnutie s občerstvením,

ktoré poriadame pri príležitosti

Dňa detí

Stretnutie sa bude konať v areáli TJ

dňa 2.júna 2018 o 10.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.