Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Dražkovce

 

Miesto testovania: Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02

Dátum testovania: sobota 31.10.2020

nedeľa  1.11.2020

Čas testovania:  07:00 – 12:00  ( posledné odbery o 11:30)

12:45 – 18:00  ( posledné odbery o 17:30)

18:30 – 22:00  ( posledné odbery o 21:30)

 

Čo si treba k testovaniu priniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Deti od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania: pri registrácii nahlásiť svoje telefónne číslo na mobil, pevnú linku, alebo email

 

Testovať sa bude v poradí, v akom obyvatelia prídu. Prosíme o uprednostnenie starších ľudí a tehotných žien.

Počas testovania sa bude priebežne v obecnom rozhlase hlásiť aké sú asi čakacie doby, a k dispozícii budú aj informácie o čakacej dobe na t.č.  0911 926 997