Kategória: Oznamy

Oznamy

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 01. apríla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Zloženie sľubu p. poslanca Jaroslava Doma
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Rôzne
Záver

 
 
                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
 
 
 
 

Testovanie

Testovanie na Covid 19 
Odberné miesto Dražkovce
Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02
Kontakt: 0911 926 997
Každý utorok až do odvolania v čase:       13:00  –  20:00
Testujeme bez objednania

TESTOVANIE

Testovanie na Covid 19 
Odberné miesto Dražkovce
Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02
Kontakt: 0911 926 997
Utorok  2. marca 2021            13:00  –  20:00
Testujeme bez objednania

TESTOVANIE 23.02.2021

Testovanie na Covid 19 
Odberné miesto Dražkovce
Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02
Kontakt: 0911 926 997
Utorok 23. februára 2021            13:00  –  20:00
Testujeme bez objednania

Načítava