Kategória: Aktuality

Aktuality

ZÁPIS DETÍ do materskej školy s termínom prijatia od 1.9.2020

ZMENA ORGANIZÁCIE ZÁPISU z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa – ochorenia COVID – 19 spôsobeným korona vírusom SARD-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje.
(Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté  na adaptačný pobyt)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete:
Na webovej stránke materskej školy.
(V prípade, že žiadosť na prijatie dieťaťa neviete stiahnuť z webu našej MŠ, kontaktujte nás na mail: ms.drazkovce@gmail.com a dohodneme si termín a spôsob odovzdania formulára žiadosti)
Doručenie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( je potrebné zvoliť iba jeden spôsob, ktorý Vám najviac vyhovuje ):

elektronicky na mail:  ms.drazkovce@gmail.com
poštou na adresu: Materská škola, Dražkovce 154, 03802 Dražkovce
vhodením do poštovej schránky umiestnenej na plote  pri vstupnej bráne

O rozhodnutiach o prijatí / neprijatí dieťaťa budú zákonní zástupcovia detí vyrozumení v priebehu mesiaca jún 2020 telefonicky, preto prosíme uviesť na žiadosti aktuálne telefónne číslo.

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/
Dôležité termíny:
predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec
predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec
 

Načítava