Aktuality a oznamy

Predloženie rozpočtových požiadaviek

Výzva  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových  požiadaviek     Obec  Dražkovce v zastúpení  starostky  obce  Evy Gáborovej   týmto  zverejňuje  výzvu  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových   požiadaviek  pre  tvorbu  rozpočtu  na  rok  2022...

Dodatok č.1 k VZN č.2/2020 o sociálnych službách

Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 2/2020 Obce  Dražkovce   o sociálnych službách Obec  Dražkovce  /ďalej  len  obec/  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade ...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 2. septembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Prenájom nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dražkovce na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa   Obec  Dražkovce  na základe žiadosti  spoločnosti  WOOD-HOUSE, s.r.o. zverejňuje zámer prenajať  obecný nehnuteľný majetok  a to: parc. reg....

Zasadnutie OcZ Dražkovce

Zasadnutie OcZ Dražkovce

  Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 15. júla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 03. júna 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD    ...

TESTOVANIE

Milí spoluobčania, 12 týždňov sme tu boli pre vás. Mnohí z vás už certifikát nepotrebujú, mnohí ste už zaočkovaní. Preto s testovaním v Dražkovciach končíme. Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní testovania, pretože bez nich všetkých by sa toto...

Režim v červených a ružových okresoch

Okres Martin bude od pondelka, t.j. 10.mája 2021 v červenej farbe (II. Stupeň varovania)     REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia...

Sčítanie obyvateľstva

Pokiaľ ste nemali možnost sčítať sa sám a potrebujte asistenta, je pre vás k dispozícii kontaktné miesto pre sčítanie so stacionárnym asistentom. Asistované sčítanie bude k dispozícii do 31. októbra.

Testovanie 4.5.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 4.5 2021 v čase:       13:00  –  20:00

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 01. apríla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Testovanie

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Každý utorok až do odvolania v čase:       13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

TESTOVANIE

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok  2. marca 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

TESTOVANIE 23.02.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 23. februára 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

Prevádzka OÚ Dražkovce

Z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení a nariadení bude obecný úrad Dražkovce do odvolania zatvorený. Pre vybavenie záležitostí prosím využite telefonickú alebo mailovú komunikáciu. Za porozumenie ďakujeme. t.č. 0911 926 997 mail:...

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorení COVID-19 sa upravuje postup pri sčítaní obyvateľov nasledovne: Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom nezmenenom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Postup pri elektronickom sčítaní:...

Testovanie 16.2.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 16. februára 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania Odberné miesta v okrese Martin MOM v okrese MARTIN 1. DZS, s.r.o. Moskovská...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka   Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 04.februára 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD    ...

Testovanie

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Sobota 23. januára 2021            08:00  –  20:00 Testujeme bez objednania V prípade, že nestihnete absolvovať testovanie v Dražkovciach, máte možnosť...

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov

V sobotu 23.1.2021 sa v našej obci uskutoční testovanie obyvateľov na Covid 19. Testovanie bude prebiehať v priestore KD Dražkovce v čase od 8:00 do 20:00. Prípadné zmeny a organizačné pokyny budú včas oznámené.

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Milí Dražkovčania ! Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokory a odpúšťania, k tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia. Aby bol Váš nový rok 2021 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá, to Vám z celého srdca želajú...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 10.decembra 2020 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Vážení spoluobčania, otázka spracovania odpadov sa stáva pre všetkých globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou úlohy, s ktorými sa musia úspešne popasovať. Od 01.01.2021 vzniká podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. povinnosť pre samosprávy (obce)...