Aktuality a oznamy

Povinnosť nosiť rúška

Povinnosť nosiť rúška

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa)...

Zmena úradných hodín

OBEC  DRAŽKOVCE Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce   OZNAM   Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu sú od 15.10.2020 na Obecnom úrade v Dražkovciach  upravené hodiny pre styk s verejnosťou nasledovne :   Pondelok – Piatok        7:30 – 11:00  ...

Informačná linka

Informačná linka

Krízová informačná linka (COVID-19)  Dávame do pozornosti , že bola na OKR OÚ Žilina zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505 Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod. Linka neslúži na objednávanie sa...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 8.októbra 2020 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Povinnosť nosiť rúška

Povinnosť nosiť rúška

Prečítajte si opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v oblasti pandémie ochorenia Covid-19. Zmeny sa dotknú aj zamestnancov. Rúška bude potrebné nosiť vždy, ak sa v spoločnom pracovnom priestore...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Dražkovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   Obec Dražkovce so sídlom Obecný úrad Dražkovce s.č. 45 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ a §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade...

Povinnosť nosiť rúška

Povinnosť nosiť rúška

Prečítajte si opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v oblasti pandémie ochorenia Covid-19.   [pdf-embedder...

Výberové konanie

O B E C  DRAŽKOVCE Obecný úrad   Dražkovce 45   Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003...

Nové opatrenia od 1.9.2020

Nové opatrenia od 1.9.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám: CESTOVANIE: Zo zoznamu tzv. menej...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 3.septembra 2020 o 18:00 hod. v sále KD  ...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok – 14. júla 2020 o 18:00 hod. v sále KD  ...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 02. júla 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ    ...

Výzva na triedenie odpadov

Výzva na triedenie odpadov

Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave, nakoľko dochádza k rýchlemu naplneniu kontajnerov. Taktiež je potrebné stláčať aj tetrapaky a kovové obaly. Podobné je to aj s kontajnermi na...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 07. mája 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ...

Poplatok za KO, psa a daň z nehnuteľnosti.

V najbližších dňoch Vám budú do schránok doručované výmery za komunálny odpad, psa a daň z nehnuteľnosti. Touto cestou Vás chceme požiadať o úhradu týchto poplatkov bankovým prevodom. Občania, ktorí nemajú možnosť úhrady cez internetbanking, môžu ich uhradiť aj osobne...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva SR  s účinnosťou od 22.4.2020 do odvolania nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 hod. vstup do prevádzok iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a...

Telefónne linky pre dôchodcov

Telefónne linky pre dôchodcov pre zabezpečenie si objednania potravín:   043/4131862 – počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 ( piatok do 14:00 )   0911 926 997 – nepretržite

Veľká noc

Aj napriek mimoriadnej situácii Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody. Zamestnanci OÚ, poslanci OZ a starostka obce.

Seniori, sme tu pre Vás!

Seniori, sme tu pre Vás!

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku.

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých...

Oznámenie o prerušení vyučovania – ZŠ a MŠ v obci

Obec Dražkovce, ako zriaďovateľ základnej a materskej školy v obci, v nadväznosti na rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, ktorý prerušil vyučovanie na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie na Základnej škole  a...

Zrušenie podujatí

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy rušíme Susedský bazárik a Jozefovský ples.

Koronavirus – opatrenia

Koronavirus – opatrenia

Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy koronavírusom alebo ste prechádzali veľkými letoviskami v týchto oblastiach.

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec