Aktuality a oznamy

Seniori, sme tu pre Vás!

Seniori, sme tu pre Vás!

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku.

Obmedzená prevádzka

V súvislosti so šírením koronavírusu bude skrátená pracovná doba na obecnom úrade od 7:30 do 10:00. V rámci prevencie žiadame občanov, aby používali rúška pri vstupe do obchodov, na poštu, obecný úrad a pri pohybe na verejných priestranstvách, a aby do prevádzok...

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 18.3.2020 v čase od 7:30 do 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zatvorené budú potraviny Jednota, obecný úrad, pošta, potraviny Blahová Liana. Dňa 31.3.2020 v čase od 7:30 do 17:30 bude...

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých...

Oznámenie o prerušení vyučovania – ZŠ a MŠ v obci

Obec Dražkovce, ako zriaďovateľ základnej a materskej školy v obci, v nadväznosti na rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, ktorý prerušil vyučovanie na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie na Základnej škole  a...

Zrušenie podujatí

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy rušíme Susedský bazárik a Jozefovský ples.

Koronavirus – opatrenia

Koronavirus – opatrenia

Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy koronavírusom alebo ste prechádzali veľkými letoviskami v týchto oblastiach.

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec  

Susedský bazárik

Susedský bazárik

Pozývame vás na 2. susedský bazárik, ktorý sa uskutoční 14. marca 2020 v sále Kultúrneho Domu v Dražkovciach.

Prevádzka OÚ počas sviatkov

Prevádzka OÚ počas sviatkov

Obecný úrad Dražkovce bude v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020 zatvorený. V súrnych prípadoch volať na tel.číslo: 0903 404 981

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Milí Dražkovčania ! Všade, kde sa pohneme, cítime atmosféru vianočných sviatkov, sviatkov pokoja a lásky. Nech sú Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú. Nech vo Vašej rodine panuje len zdravie, šťastie a dobrá nálada. A...

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zasadanie obecného zastupiteľstva

                                                             Pozvánka                                             Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                                         ...

Vianočné stíšenie

Vianočné stíšenie

Obecný úrad v Dražkovciach Vás srdečne pozýva na „Vianočné stíšenie“ a stretnutie s občanmi obce, ktoré sa bude konať 20.12.2019. Program  vianočného stíšenia: 15.00 hod. Ekumenické služby božie v sále KD 16.00 hod. Stretnutie občanov pred KD s občerstvením...

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády...

Nový veterinár

Nový veterinár

V prípade potreby ošetrenia vášho domáceho miláčika, využite služieb veterinárky, MVDr. Simony Salíniovej z obce Belá-Dulice. Kontakt: 0915 461 762

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Portál slúži nielen občanom obce Dražkovce, ale aj širšej verejnosti. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu a na digitálnej mape cintorína vyhľadať jeho polohu.

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20.júna 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.   Program: Otvorenie, určenie...

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 2.mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky. Program: Otvorenie, určenie...

Máš nápad? Požiadaj župu o dotáciu

Máš nápad? Požiadaj župu o dotáciu

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Už teraz máš šancu! Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského...

Elektroodpad a výkup papiera

Elektroodpad a výkup papiera

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE, ŽE DŇA 29.04.2019 BUDE PRISTAVENÝ KONTAJNER NA ELEKTROODPAD. ODVEZENÝ BUDE 30.04.2019   DŇA 30.04.2019 O 15.00 hod. BUDE PRI  OBECNOM ÚRADE PREBIEHAŤ VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV.