Aktuality a oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 02. júla 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ    ...

Výzva na triedenie odpadov

Výzva na triedenie odpadov

Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave, nakoľko dochádza k rýchlemu naplneniu kontajnerov. Taktiež je potrebné stláčať aj tetrapaky a kovové obaly. Podobné je to aj s kontajnermi na...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 07. mája 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ...

Stavebný úrad v obmedzenom režime

Stavebný úrad v obmedzenom režime

Z dôvodu dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom COVID-19 funguje stavebný úrad – Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H.Vajanského č.l do odvolania v obmedzenom režime. Zrušené sú úradné hodiny pre...

Poplatok za KO, psa a daň z nehnuteľnosti.

V najbližších dňoch Vám budú do schránok doručované výmery za komunálny odpad, psa a daň z nehnuteľnosti. Touto cestou Vás chceme požiadať o úhradu týchto poplatkov bankovým prevodom. Občania, ktorí nemajú možnosť úhrady cez internetbanking, môžu ich uhradiť aj osobne...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva SR  s účinnosťou od 22.4.2020 do odvolania nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 hod. vstup do prevádzok iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a...

Telefónne linky pre dôchodcov

Telefónne linky pre dôchodcov pre zabezpečenie si objednania potravín:   043/4131862 – počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 ( piatok do 14:00 )   0911 926 997 – nepretržite

Veľká noc

Aj napriek mimoriadnej situácii Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody. Zamestnanci OÚ, poslanci OZ a starostka obce.

Seniori, sme tu pre Vás!

Seniori, sme tu pre Vás!

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku.

Obmedzená prevádzka

V súvislosti so šírením koronavírusu bude skrátená pracovná doba na obecnom úrade od 7:30 do 10:00. V rámci prevencie žiadame občanov, aby používali rúška pri vstupe do obchodov, na poštu, obecný úrad a pri pohybe na verejných priestranstvách, a aby do prevádzok...

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 18.3.2020 v čase od 7:30 do 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zatvorené budú potraviny Jednota, obecný úrad, pošta, potraviny Blahová Liana. Dňa 31.3.2020 v čase od 7:30 do 17:30 bude...

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých...

Oznámenie o prerušení vyučovania – ZŠ a MŠ v obci

Obec Dražkovce, ako zriaďovateľ základnej a materskej školy v obci, v nadväznosti na rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, ktorý prerušil vyučovanie na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie na Základnej škole  a...

Zrušenie podujatí

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy rušíme Susedský bazárik a Jozefovský ples.

Koronavirus – opatrenia

Koronavirus – opatrenia

Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy koronavírusom alebo ste prechádzali veľkými letoviskami v týchto oblastiach.

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec  

Susedský bazárik

Susedský bazárik

Pozývame vás na 2. susedský bazárik, ktorý sa uskutoční 14. marca 2020 v sále Kultúrneho Domu v Dražkovciach.

Prevádzka OÚ počas sviatkov

Prevádzka OÚ počas sviatkov

Obecný úrad Dražkovce bude v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020 zatvorený. V súrnych prípadoch volať na tel.číslo: 0903 404 981

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Milí Dražkovčania ! Všade, kde sa pohneme, cítime atmosféru vianočných sviatkov, sviatkov pokoja a lásky. Nech sú Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú. Nech vo Vašej rodine panuje len zdravie, šťastie a dobrá nálada. A...

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zasadanie obecného zastupiteľstva

                                                             Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 07. mája 2020 o 18:00...