Aktuality a oznamy

Zasadnutie OcZ Dražkovce

Zasadnutie OcZ Dražkovce

  Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 15. júla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ

OBEC DRAŽKOVCE Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z....

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

VYHLÁSENIE   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA OBCE   DRAŽKOVCE   Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce  v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia obecného zastupiteľstva  obce  Dražkovce  č. 23/2021 zo dňa ...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 03. júna 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD    ...

TESTOVANIE

Milí spoluobčania, 12 týždňov sme tu boli pre vás. Mnohí z vás už certifikát nepotrebujú, mnohí ste už zaočkovaní. Preto s testovaním v Dražkovciach končíme. Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní testovania, pretože bez nich všetkých by sa toto...

Režim v červených a ružových okresoch

Okres Martin bude od pondelka, t.j. 10.mája 2021 v červenej farbe (II. Stupeň varovania)     REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia...

Sčítanie obyvateľstva

Pokiaľ ste nemali možnost sčítať sa sám a potrebujte asistenta, je pre vás k dispozícii kontaktné miesto pre sčítanie so stacionárnym asistentom. Asistované sčítanie bude k dispozícii do 31. októbra.

Testovanie 4.5.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 4.5 2021 v čase:       13:00  –  20:00

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 01. apríla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Testovanie

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Každý utorok až do odvolania v čase:       13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

TESTOVANIE

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok  2. marca 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

TESTOVANIE 23.02.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 23. februára 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania

Prevádzka OÚ Dražkovce

Z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení a nariadení bude obecný úrad Dražkovce do odvolania zatvorený. Pre vybavenie záležitostí prosím využite telefonickú alebo mailovú komunikáciu. Za porozumenie ďakujeme. t.č. 0911 926 997 mail:...

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorení COVID-19 sa upravuje postup pri sčítaní obyvateľov nasledovne: Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom nezmenenom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Postup pri elektronickom sčítaní:...

Testovanie 16.2.2021

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Utorok 16. februára 2021            13:00  –  20:00 Testujeme bez objednania Odberné miesta v okrese Martin MOM v okrese MARTIN 1. DZS, s.r.o. Moskovská...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka   Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 04.februára 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD    ...

Testovanie

Testovanie na Covid 19  Odberné miesto Dražkovce Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Kontakt: 0911 926 997 Sobota 23. januára 2021            08:00  –  20:00 Testujeme bez objednania V prípade, že nestihnete absolvovať testovanie v Dražkovciach, máte možnosť...

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov

V sobotu 23.1.2021 sa v našej obci uskutoční testovanie obyvateľov na Covid 19. Testovanie bude prebiehať v priestore KD Dražkovce v čase od 8:00 do 20:00. Prípadné zmeny a organizačné pokyny budú včas oznámené.

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Milí Dražkovčania ! Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokory a odpúšťania, k tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia. Aby bol Váš nový rok 2021 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá, to Vám z celého srdca želajú...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 10.decembra 2020 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Vážení spoluobčania, otázka spracovania odpadov sa stáva pre všetkých globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou úlohy, s ktorými sa musia úspešne popasovať. Od 01.01.2021 vzniká podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. povinnosť pre samosprávy (obce)...

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Dražkovce

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Dražkovce

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Dražkovce   Miesto testovania: Kultúrny dom Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Dátum testovania: sobota 31.10.2020 nedeľa  1.11.2020 Čas testovania:  07:00 – 12:00  ( posledné odbery o 11:30) 12:45 – 18:00  ( posledné odbery...