Aktuality a oznamy

Maľovanie obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch od 23.11.2018 do 27.11.2018 bude zatvorený pretože bude prebiehať maľovanie interiéru.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A  Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20. novembra 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.   Program: Otvorenie,...

Výsledky komunálnych volieb 2018

Za starostu obce bola zvolená Eva Gáborová so 156 hlasmi. Ostatní kandidáti: Zdeno Šalaga, Ing. - 137 hlasov Zuzana Kmeťová, Mgr. - 100 hlasov Ľudmila Gardlíková - 61 hlasov Miriam Leštinská - 57 hlasov Zvolení poslanci: Eduard Záborský, Ing., Smer – 308 hlasov Róbert...

Propagácia spolufinancovana projektu

Žilinský samosprávny kraj nám prispel a spolufinancoval projekt Úprava a výsadba okolia cintorína vo výške 1.691€. Projekt prebiehal v rámci programu RGIONÁLNY ROZOJ v podprograme Verejný priestor a verejná infraštruktúra. Zmluva o dotáciu.   [gallery columns="4"...

Slávnostné posedenie dôchodcov

Obecný úrad pozýva dôchodcov obce na Slávnostné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty starším. Posedenie bude dňa 15.10.2018 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu. O občerstvenie a kultúrny program je...

Zájazd do Poľska (Jablonka)

Obecný úrad, Červený kríž, Klub žien, organizujú zájazd do Poľska (Jablonka) dňa 17. 10. 2018 (streda) Odchod autobusu je spred KD o 06.00 hod. Poplatok pre členov organizujúcich zložiek je 3,00 € a pre ostatných občanov je 4,00 €. Prihlásiť sa môžete na OÚ...

Európa investuje do vidieckych oblastí.

Predmetom projektu „Miestne komunikácie k IBV Za dedinou I. Etapa VETVA „A““ je investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov.

AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ

V rámci programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ nám Žilinský samosprávny kraj prispel na tento bežecký pás vo výške 506 €. Stroj bude k dispozícii v suteréne Kultúrneho domu Dražkovce, kde sa nachádza fitness centrum. Zmluvu o dotácii nájdete...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 16. augusta 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ. Program: Otvorenie, určenie...

Nové značky „ZÓNA ZÁKAZU STÁTIA“

Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo Dražkovce informuje občanov, že do konca októbra budú v našej obci osadené nové značky „ZÓNA ZÁKAZU STÁTIA“ z dôvodu, že aj po upozornení a vyhlasovaní v miestnom rozhlase nám neustále občania parkujú na miestnych komunikáciách....

Menovací dekrét

Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Prečítajte si ďalšie informácie k...

Športový deň obce

Srdečne Vás pozývame, milí občania, na „ŠPORTOVÝ  DEŇ  OBCE“. Stretneme sa 8. 9. 2018 na štadióne TJ Dražkovce o 13,00 hod. Súťažiť budú ulice medzi sebou, na čo sa už teraz tešíme!

Vysychanie Sklabinského potoka

Vážení občania, z dôvodu vysychania vodného toku Sklabinský potok Vás týmto žiadame, aby ste rešpektovali dočasný zákaz odberu vody zo Sklabinského potoka a jeho prítoku Kalníka.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 16. augusta 2018 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ. Program: Otvorenie, určenie zapisovateľa, ...

Zvoz odpadu

Od pondelka 30.7.2018 bude spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu vysokých teplôt vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 5:00 hod. ráno.

Právo voliť

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú: v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Knihovníčka

Obec Dražkovce hľadá knihovníčku do Obecnej knižnice. Záujemci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade do 09.07.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok – 26. júna 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ. Program: Otvorenie, určenie...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 31. mája 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ. Program: Otvorenie, určenie...

Deň detí

Obecný úrad v Dražkovciach srdečne pozýva všetky deti od 1 do 14 rokov na športové stretnutie s občerstvením, ktoré poriadame pri príležitosti Dňa detí Stretnutie sa bude konať v areáli TJ dňa 2.júna 2018 o 10.00 hod. Tešíme sa na Vašu...

Grantová výzva – Pre lepšie školy

V roku 2018 sme sa spolu s materskou školou zapojili do nasledovnej grantovej výzvy: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Pontis zverejnili výzvu Pre lepšie školy 2018, z ktorej sa nám podarilo získať pre materskú školu 972,5 EUR na projekt Spájajme...

Divadelné predstavenie Letušky

Žabokrecké ochotnícke divadlo a obec Dražkovce, Vás všetkých srdečne pozýva na divadelné predstavenie Letušky. Predstavenie sa bude konať túto sobotu 28.4.2018 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Dražkoviach. Srdečne sa na Vás všetkých tešíme.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok – 27. marca 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ. Program: Otvorenie, určenie...