V rámci programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ nám Žilinský samosprávny kraj prispel na tento bežecký pás vo výške 506 €. Stroj bude k dispozícii v suteréne Kultúrneho domu Dražkovce, kde sa nachádza fitness centrum.
Zmluvu o dotácii nájdete tu: https://bit.ly/2Qqoodq