Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 a § 146 ods. 2  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

1. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK