Vývoz KO v roku 2017 sa bude uskutočňovať nasledovne:

 • 13. január 2017
 • 27. január 2017
 • 10. február 2017
 • 24. február 2017
 • 10. marec 2017
 • 24. marec 2017
 • 07. apríl 2017
 • 21. apríl 2017
 • 05. máj 2017
 • 19. máj 2017
 • 02. jún 2017
 • 16. jún 2017
 • 30. jún 2017
 • 14. júl 2017
 • 28. júl 2017
 • 11. august 2017
 • 25. august 2017
 • 08. september 2017
 • 22. september 2017
 • 06. október 2017
 • 20. október 2017
 • 03. november 2017
 • 17. november 2017
 • 01. december 2017
 • 15. december 2017
 • 30. december 2017