Vážení občania, z dôvodu vysychania vodného toku Sklabinský potok Vás týmto žiadame, aby ste rešpektovali dočasný zákaz odberu vody zo Sklabinského potoka a jeho prítoku Kalníka.