Prosíme všetkých darcov krvi ktorí darovali krv v roku 2017 nech sa nahlásia na Obecnom úrade.

Miestny spolok

Červeného kríža Dražkovce

Vás srdečne pozýva na

Výročnú členskú schôdzu a posedenie s darcami krvi

dňa 22. 3. 2018 o 17. 00 hod.

v sále Kultúrneho domu.

Prosíme všetkých darcov krvi ktorí darovali krv v roku 2017 nech sa nahlásia na Obecnom úrade.