Pozývame vás na uvítanie detí do života. Stretneme sa spolu 5. 12. 2017 v KD Dražkovce (zasadačka) o 15.00 hod.

Okrem rodičov sú vítaní aj krstní rodičia, starí rodičia ako aj ostatní členovia rodiny.