Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BratislavaRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru zo sortimentu Dodávateľa podľa písomnej objednávky Odberateľa24.01.2018nestanovený

 

Zmluvy - 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.zdravotka - PZS, s.r.o.ZmluvaZmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu2.1.2017nestanovený
2.Diškanec Peter, Dražkovce 111, 038 02 DražkovceNájomná zmluvaPrenájom pozemku p.č. KN C 168/1 o výmere 300m22.01.201731.12.2017
3.Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluvaZdružená dodávka plynu02.02.2017nestanovený
4.nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o spolupráci

21.02.2017nestanovený
5.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci 2% MŠ23.02.2017nestanovený
6.Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva a poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce08.03.201731.12.2017
7.Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 BratislavaZmluva o poskytnutí grantu č. 033/17_MAposkytnutie grantu pre MŠ Dražkovce24.03.2017nestanovený
8.ALUMIKO, s.r.o., Červenej armády 365/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaPeňažný dar na osadenie a zabetónovanie dopravných značiek na detskom ihrisku v MŠ Dražkovce
26.04.2017nestanovený
9.Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 37341 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR13.06.2017nestanovený
10.Mapa Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dražkovce_01Poskytnutie prístupu na server digitálne mapy10.05.2017nestanovený
11.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 206/17_MAPoskytnutie grantu na projekt "Semafór nás učí" pre MŠ Dražkovce23.06.201730.11.2017
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 255/17_MA
Poskytnutie grantu na projekt "Pohyb deťom" pre MŠ Dražkovce23.06.201731.12.2017
13.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na parc.č. KNC 453 a KNC 431/304.05.2017nestanovený
14.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných služieb - Magio internet3.8.2017nestanovený
15.Adifex a.s.Zmluva o dielo
Dražkovce - zóna IBV rozšírenie kanalizácienestanovený
16.Obec Diaková, Diaková 18,038 02 Dražkovce Zmluva o výpožičkePredmet výpožičky je Helma Winther 2ks, kolobežka Jakobs 1ks, bicykel Winther 1 ks07.09.2017nestanovený
17.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania18.09.2017nestanovený
18.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania12.10.2017nestanovený
19.Ing. Fioleková Elena, Lúčna 10, 038 61 Vrútky Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky26.10.2017nestanovený
20.MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiSpracovanie štúdie uskutočniteľnosti30.10.2017nestanovený
21.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 Zmluva o poskytnutí grantu č. 388/17_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 €06.11.2017nestanovený
22.Marčičiak Miroslav, Jilemnického 4008/51, 036 01 Martin a manželka Marčičiaková Katarína, Jilemnického 4008/51, 036 01 MartinDodatok č. 1 ku zmluve o zrušení predkupného práva uzatvorenej dňa 118.08.2017 a dodatok č. 2 k návrhu na vklad.Zrušenie predkupného práva k pozemku registra C KN parcelné číslo 456/6, trvalo trávne porasty o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dražkovce08.11.2017nestanovený
23.Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohodaPomoc v hmotnej núdzi15.11.2017nestanovený
24.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadeniaPripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - sociálna budova TJ15.11.2017nestanovený
25.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve Happy S04.12.2017nestanovený
26.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve Happy XS mini04.12.2017nestanovený
27.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebIMEI Huawei E3372H MOD White + mobilný internet04.12.2017nestanovený
28.Počilová Jana, Tomčany 4816, 036 01 MartinMandátna zmluvaMandátna - príkazná zmluva05.12.2017nestanovený
29.PD Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZmluva o zabezpečení zimnej údržbyZimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce30.11.2017nestanovený
30.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceRámcová zmluva15.01.2018nestanovený
31.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov15.01.2018nestanovený
32.ENVI_PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/AZabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce29.01.2018nestanovený

Zmluvy - 2016

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Ministerstvo vnútra SR, HaZZ, Pribinova 2, 812 72 BraislavaProtokol o odovzdaní a prevzatíSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky11.01.16nestanovený
2.MP Profit PB, Železničná 85/2, 017 01 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiŠtúdia v uskutoč. v oblasti environ. a ekonomic. Udržateľnosti21.01.16nestanovený
3.DGB consult, s.r.o., Kollárova 15, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službySlužby súvisiace s realizáciou projektu Dražkovce-zóna IBV22.01.16nestanovený
4.B &J Finance, Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dieloSpracovanie verejného obstarávania02.02.16nestanovený
5.Súkromná základná umel.škola, Dražkovce 154, 038 02 DražkovceZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov08.02.16nestanovený
6.Dopravstav,a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaZmluva o dieloMiestne komunikácie k IBV za dedinou I.etapa vetva A08.02.16nestanovený
7.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 BratislavaZmluva o výpožičkeBezplatné užívanie has.auta pre obecné hasičské zbory22.02.16nestanovený
8.Anton Spišák, Dražkovce 246, 038 02 DražkovceZmluva o postúpení investorských práv a záväzkovRozšírenie vodovodu a kanalizácie, Dražkovce - Zóna IBV22.02.16nestanovený
9.Staš Radoslav, Priehradka 5811/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/10114.03.16nestanovený
10.Lea Volnová, P.V.Rovnianka 10/53, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/102, Darovanie parcely KN C 382/12314.03.16nestanovený
11.Centrum environ. výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dražkovce15.03.16nestanovený
12.Nadácia Volkswagen, J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt "Na ceste si dajme pozor"16.03.16nestanovený
13.Ústav na výkon trestu pre mladist., Družstevná 1611/ 2, 038 52 SučanyZmluva o poskytnutí núdzového ubytovaniaPoskytnutie núdzového ubytovania16.03.16nestanovený
14.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPoužitie podielu vo výške 2% zo zaplatenej dane23.03.16nestanovený
15.Dôvera, zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluvaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb20.04.16nestanovený
16.Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy preds.vlády SR25.04.16nestanovený
17.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o podpore pri organizovaní sep.zberu a nakladaní s odpadmi05.05.16nestanovený
18.PORFIX, ul. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske KostoľanyZmluvaZmluva o reklame23.05.16nestanovený
19.Nadácia Kia Motors, Sv.J.Nepomuckého1, Teplička n.VáhomZmluvaZmluva o poskytnutí grantu27.05.16nestanovený
20.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o zabezpečení zberu zložiek komunálneho odpadu30.06.16nestanovený
21.Ing. Janka Jesenská, Turč. Jaseno, 038 02 DražkovceZmluvaZmluva o hlavnej kontrolórke viac. obcí na úseku výkonu kont.činnosti12.07.16nestanovený
22.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti ,KN C 167/9, vo výmere 47 m2, zastavané plochy07.06.16nestanovený
23.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceDodatok č. 1Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 7.6.201617.08.16nestanovený
24.Tatra banka, a.s.-Raiffeisen banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1Darovacia zmluvaDar peňažných prostriedkov vo výške 1000 €24.08.16nestanovený
25.Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, 013 56 HvozdnicaZmluvaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva05.10.16nestanovený
26.TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o reklamnej spolupráci05.10.16nestanovený
27.DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluvaZmluva o pripojení k Infor.systému Dátové centrum obcí a miest11.10.16nestanovený
28.Nadácia Volkswagen Slovakia, J.Jonáša 1, 843 01 BratislavaZmluvaZmluva o poskytnutí grantu č. 195/1612.10.16nestanovený
29.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaDar MŠ na účel podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdeláva.20.10.16nestanovený
30.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
31.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
32.Komunálna poisťovňa, Šefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva + dodatokHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - IVECO07.11.16nestanovený
33.Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyZmluvaZmluva o poskytnutí audítorských služieb11.11.16nestanovený
34.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinDohodaDohoda o ukončení zmluvného vzťahu21.11.2016nestanovený
35.Poľnohospodárske družstvo Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZimná údržbaZmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie02.12.2016nestanovený

Zmluvy - 2015

 

Január:

Február:

Marec:

Máj:

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2014

 

Január:

Február:

Apríl:

Máj:

Jún:

Júl:

September:

Október:

November

December

 

Zmluvy - 2012

 

Január:

Február:

Marec:

Apríl:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2011

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November: