Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BratislavaRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru zo sortimentu Dodávateľa podľa písomnej objednávky Odberateľa24.01.2018nestanovený
2.Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt " Spájame spevom a tancom všetkých"19.03.2018

nestanovený

 

Zmluvy - 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.zdravotka - PZS, s.r.o.ZmluvaZmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu2.1.2017nestanovený
2.Diškanec Peter, Dražkovce 111, 038 02 DražkovceNájomná zmluvaPrenájom pozemku p.č. KN C 168/1 o výmere 300m22.01.201731.12.2017
3.Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluvaZdružená dodávka plynu02.02.2017nestanovený
4.nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o spolupráci

21.02.2017nestanovený
5.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci 2% MŠ23.02.2017nestanovený
6.Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva a poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce08.03.201731.12.2017
7.Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 BratislavaZmluva o poskytnutí grantu č. 033/17_MAposkytnutie grantu pre MŠ Dražkovce24.03.2017nestanovený
8.ALUMIKO, s.r.o., Červenej armády 365/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaPeňažný dar na osadenie a zabetónovanie dopravných značiek na detskom ihrisku v MŠ Dražkovce
26.04.2017nestanovený
9.Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 37341 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR13.06.2017nestanovený
10.Mapa Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dražkovce_01Poskytnutie prístupu na server digitálne mapy10.05.2017nestanovený
11.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 206/17_MAPoskytnutie grantu na projekt "Semafór nás učí" pre MŠ Dražkovce23.06.201730.11.2017
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 255/17_MA
Poskytnutie grantu na projekt "Pohyb deťom" pre MŠ Dražkovce23.06.201731.12.2017
13.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na parc.č. KNC 453 a KNC 431/304.05.2017nestanovený
14.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných služieb - Magio internet3.8.2017nestanovený
15.Adifex a.s.Zmluva o dielo
Dražkovce - zóna IBV rozšírenie kanalizácienestanovený
16.Obec Diaková, Diaková 18,038 02 Dražkovce Zmluva o výpožičkePredmet výpožičky je Helma Winther 2ks, kolobežka Jakobs 1ks, bicykel Winther 1 ks07.09.2017nestanovený
17.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania18.09.2017nestanovený
18.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania12.10.2017nestanovený
19.Ing. Fioleková Elena, Lúčna 10, 038 61 Vrútky Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky26.10.2017nestanovený
20.MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiSpracovanie štúdie uskutočniteľnosti30.10.2017nestanovený
21.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 Zmluva o poskytnutí grantu č. 388/17_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 €06.11.2017nestanovený
22.Marčičiak Miroslav, Jilemnického 4008/51, 036 01 Martin a manželka Marčičiaková Katarína, Jilemnického 4008/51, 036 01 MartinDodatok č. 1 ku zmluve o zrušení predkupného práva uzatvorenej dňa 118.08.2017 a dodatok č. 2 k návrhu na vklad.Zrušenie predkupného práva k pozemku registra C KN parcelné číslo 456/6, trvalo trávne porasty o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dražkovce08.11.2017nestanovený
23.Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohodaPomoc v hmotnej núdzi15.11.2017nestanovený
24.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadeniaPripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - sociálna budova TJ15.11.2017nestanovený
25.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve Happy S04.12.2017nestanovený
26.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve Happy XS mini04.12.2017nestanovený
27.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebIMEI Huawei E3372H MOD White + mobilný internet04.12.2017nestanovený
28.Počilová Jana, Tomčany 4816, 036 01 MartinMandátna zmluvaMandátna - príkazná zmluva05.12.2017nestanovený
29.PD Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZmluva o zabezpečení zimnej údržbyZimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce30.11.2017nestanovený
30.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceRámcová zmluva15.01.2018nestanovený
31.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov15.01.2018nestanovený
32.ENVI_PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/AZabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce29.01.2018nestanovený

Zmluvy - 2016

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Ministerstvo vnútra SR, HaZZ, Pribinova 2, 812 72 BraislavaProtokol o odovzdaní a prevzatíSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky11.01.16nestanovený
2.MP Profit PB, Železničná 85/2, 017 01 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiŠtúdia v uskutoč. v oblasti environ. a ekonomic. Udržateľnosti21.01.16nestanovený
3.DGB consult, s.r.o., Kollárova 15, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službySlužby súvisiace s realizáciou projektu Dražkovce-zóna IBV22.01.16nestanovený
4.B &J Finance, Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dieloSpracovanie verejného obstarávania02.02.16nestanovený
5.Súkromná základná umel.škola, Dražkovce 154, 038 02 DražkovceZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov08.02.16nestanovený
6.Dopravstav,a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaZmluva o dieloMiestne komunikácie k IBV za dedinou I.etapa vetva A08.02.16nestanovený
7.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 BratislavaZmluva o výpožičkeBezplatné užívanie has.auta pre obecné hasičské zbory22.02.16nestanovený
8.Anton Spišák, Dražkovce 246, 038 02 DražkovceZmluva o postúpení investorských práv a záväzkovRozšírenie vodovodu a kanalizácie, Dražkovce - Zóna IBV22.02.16nestanovený
9.Staš Radoslav, Priehradka 5811/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/10114.03.16nestanovený
10.Lea Volnová, P.V.Rovnianka 10/53, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/102, Darovanie parcely KN C 382/12314.03.16nestanovený
11.Centrum environ. výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dražkovce15.03.16nestanovený
12.Nadácia Volkswagen, J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt "Na ceste si dajme pozor"16.03.16nestanovený
13.Ústav na výkon trestu pre mladist., Družstevná 1611/ 2, 038 52 SučanyZmluva o poskytnutí núdzového ubytovaniaPoskytnutie núdzového ubytovania16.03.16nestanovený
14.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPoužitie podielu vo výške 2% zo zaplatenej dane23.03.16nestanovený
15.Dôvera, zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluvaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb20.04.16nestanovený
16.Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy preds.vlády SR25.04.16nestanovený
17.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o podpore pri organizovaní sep.zberu a nakladaní s odpadmi05.05.16nestanovený
18.PORFIX, ul. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske KostoľanyZmluvaZmluva o reklame23.05.16nestanovený
19.Nadácia Kia Motors, Sv.J.Nepomuckého1, Teplička n.VáhomZmluvaZmluva o poskytnutí grantu27.05.16nestanovený
20.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o zabezpečení zberu zložiek komunálneho odpadu30.06.16nestanovený
21.Ing. Janka Jesenská, Turč. Jaseno, 038 02 DražkovceZmluvaZmluva o hlavnej kontrolórke viac. obcí na úseku výkonu kont.činnosti12.07.16nestanovený
22.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti ,KN C 167/9, vo výmere 47 m2, zastavané plochy07.06.16nestanovený
23.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceDodatok č. 1Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 7.6.201617.08.16nestanovený
24.Tatra banka, a.s.-Raiffeisen banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1Darovacia zmluvaDar peňažných prostriedkov vo výške 1000 €24.08.16nestanovený
25.Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, 013 56 HvozdnicaZmluvaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva05.10.16nestanovený
26.TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o reklamnej spolupráci05.10.16nestanovený
27.DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluvaZmluva o pripojení k Infor.systému Dátové centrum obcí a miest11.10.16nestanovený
28.Nadácia Volkswagen Slovakia, J.Jonáša 1, 843 01 BratislavaZmluvaZmluva o poskytnutí grantu č. 195/1612.10.16nestanovený
29.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaDar MŠ na účel podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdeláva.20.10.16nestanovený
30.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
31.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
32.Komunálna poisťovňa, Šefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva + dodatokHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - IVECO07.11.16nestanovený
33.Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyZmluvaZmluva o poskytnutí audítorských služieb11.11.16nestanovený
34.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinDohodaDohoda o ukončení zmluvného vzťahu21.11.2016nestanovený
35.Poľnohospodárske družstvo Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZimná údržbaZmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie02.12.2016nestanovený

Zmluvy - 2015

 

Január:

Február:

Marec:

Máj:

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2014

 

Január:

Február:

Apríl:

Máj:

Jún:

Júl:

September:

Október:

November

December

 

Zmluvy - 2012

 

Január:

Február:

Marec:

Apríl:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2011

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November: