Uznesenia za zasadania obecného zastupiteľstva:

Rok 2017