Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa:

23.2.2017

30.11.2016

29.09.2016

Uznesenia za zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa:

23.2.2017

30.11.2016

29.09.2016