Čo potrebujeme:

  • doručiť vyplnenú žiadosť + prílohy uvedené v žiadosti

Súvisiace predpisy

  • zákon NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Poplatky

  • fyzická osoba ………………….10 EUR
  • právnická osoba…………….100 EUR

Lehota na vybavenie

  • do 60 dní

Opravný prostriedok

  • sa nepodáva

Výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov