Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.