Obec Dražkovce hľadá knihovníčku do Obecnej knižnice.

Záujemci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade do 09.07.2018