OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina 

 

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno    

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod.
p r e j a z d n á  cesta  I/18 v Strečnianskej úžine.

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:

– obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod –  s termínom do odvolania.

Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti
na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

                                                                                          PhDr. Michal Lavrík v. r.
prednosta

Vypracoval:
Ing. Jaroslav Gír
mobil: 0905 737 112
e-mail: jaroslav.gir@minv.sk