Obecný úrad v Dražkovciach srdečne pozýva

všetky deti od 1 do 14 rokov

na športové stretnutie s občerstvením, ktoré poriadame pri príležitosti

Dňa detí.

Stretnutie sa bude konať v areáli TJ dňa 3. júna 2017 o 10.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.