Kategória: Aktuality

Aktuality

Fašiangová zábava

Červený kríž a Klub žien v Dražkovciach
Vás srdečne pozývajú na
Fašiangovú zábavu
dňa 2.3.2019 o 19:00 hod. v sále KD Dražkovce
Vstupné: domáci dobrovoľné, cudzí: 5 € ( v cene je praženica, fánky, káva )
Do tanca bude hrať skupina: Nemôžem povedať
Vstupenky na ples si objednávajte na úrade alebo nás kontaktujte. 
Fašiangový sprievod obcou sa uskutoční: 23.2.2019 v čase od 9:30

Jozefovský ples

Klub žien a Červený kríž Dražkovce
Vás pozývajú na
„Jozefovský ples“
Cena: 20 €  (2x večera, káva, minerálka)
Dňa: 16. 3. 2019
Začiatok o 19.00 h.                                               
Hudba: MAREJKA
Vstupenky na ples si objednávajte na úrade alebo nás kontaktujte. 

Pozvánka na zasadanie OÚ

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 7. februára o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie otváracích hodín – ubytovanie LETKA – Tomčany letisko
Voľba komisie na ochranu verejného záujmu, stavebnej komisie, školskej komisie, komisie pre kultúru a šport a komisie životného prostredia
Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa KN C 175/97 o výmere 169 m2 – žiadateľ Mgr. Jana Šalagová
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
Prerokovanie ponuky na darovanie pozemkov, darcovia – Pavol Kontsek a Pavel Valent
Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania volených predstaviteľov samosprávy
Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku
Rôzne
Záver

Vianočné prianie občanom

Je tu opäť ten krásny čas, čas vianočný.
Čas plný porozumenia, potešenia a srdečnosti,
kedy v srdci pociťujeme radosť a uvedomujeme
si vzácnosť rodiny, našich blízkych i priateľov.
Krátke obdobie, kedy sa väčšina z nás po čase zastaví
a zaslúžene vychutná najkrajšie sviatky roka v kruhu
svojich najbližších.
 

V kruhu rodiny, ktorá počas Vianoc naberie na význame a odrazu sú všetky veci navôkol nepodstatné. Obklopujeme sa tým, čo máme najradšej, a tými, ktorých máme najradšej. V pokoji si vychutnávame pohodu domova, vôňu tradičného vianočného jedla a koláčov. Prajeme vám, aby každý z vás pocítil toto nenahraditeľné vianočné teplo, bol v prítomnosti svojej rodiny, obklopený najbližšími pri bohatej štedrovečernej večeri a pod vianočným stromčekom, aby ste si našli hlavne zdravie, šťastie, lásku, rodinnú pohodu, pochopenie a všetko po čom túžite.
Nový rok 2019 nech je pre vás úspešnejší a krajší ako rok minulý.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 vám zo srdca praje
Eva Gáborová, starostka obce Dražkovce
a kolektív pracovníkov OcÚ

Zloženie sľubu

Nová starostka, Eva Gáborová, spolu so 7 poslancami zvolenými v novembrových voľbách dnes slávnostne zložili sľub.
Prajeme im vzájomnú dobrú spoluprácu v prospech našej obce.
Pozrite si celú fotogalériu z tejto slávnostnej udalosti.

Loading