Kategória: Články

Aktuality a oznamy

Daňové priznanie

Obec Dražkovce vyzýva všetkých daňovníkov, aby v termíne do 31.1.2018 podali daňové priznanie v prípade, že u nich došlo v priebehu roka 2017 ku zmene v predmete dane / napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, darovanie nehnuteľnosti, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby/.

Read More
Loading