Oznamy

najnovšie

Predloženie rozpočtových požiadaviek

Výzva  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových  požiadaviek     Obec  Dražkovce v zastúpení  starostky  obce  Evy Gáborovej   týmto  zverejňuje  výzvu  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových   požiadaviek ...

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu "Chodník Bystrička" - predĺženie platnosti.

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2020.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2021.

Územný plán obce

Oznam o územnom pláne a Návrh zadania pre územný plán.

VZN o miestnych poplatkoch

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2021.

Zákaz zhromažďovania

Opatrenia proti šíreniu koronaviru - zákaz zhromažďovania ľudí nad 6 osob.

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19.

Usmernenie chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti