Obec Dražkovce

oficiálna stránka obce Dražkovce

Posedenie dôchodcov

Obecný úrad pozýva dôchodcov obce na

Slávnostné posedenie dôchodcov

pri príležitosti mesiaca úcty starším.

Posedenie bude dňa 25.10.2016 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu. O občerstvenie a kultúrny program je postarané.

Uzávierka cesty – Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cestyI. triedy I/18 v obci Strečno

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov,ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného brala v obci Strečnoa prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o plánovanej úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.

Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 – do 18. decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.

Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870 – 466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené dopravnými značkami.

Poznámka: Informácie o termínoch súvisiacich s úplnou uzávierkou predmetnej cesty budú poskytované výlučne len Okresným úradom Žilina (lubomir.holly@minv.sk, +421905 609 654)

17.októbra 2016

Mgr. Michal Lavrík, prednosta

Prerušená dodávka el. energie!

Dňa 19.10.2016 /streda / bude prerušená dodávka el. energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

1 2 3 39

Neprehliadnite

VZN o nakladaní s KO

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom - stiahnuť.

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2015 - stiahnuť.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 - stiahnuť.

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 si môžete stiahnuť tu.

Vývoz plastov a komunálneho odpadu

Prezrite si termíny vývozu plastov a komunálneho odpadu v roku 2016.

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje, že vývoz papiera z 1100 l kontajnerov bude v roku 2015 každý nepárny týždeň v piatok.

Úradná tabuľa

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie? Prečítajte si, čo si vziať so sebou na obecný úrad a koľko vás to bude stáť. 

Zistiť viac

Virtuálna prehliadka obce

Pripojte sa k nám