Oznamy

najnovšie

Aktuality

najnovšie

Neprehliadnite

Potvrdenie o zverejnení

Potvrdenie o zverejnení kúplnej zmluvy.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Záverečný účet obce

Záverečný účet Obce Dražkovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

Zámer prenájmu

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dražkovce, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer predaja

Zámer predaja nehnuteľného majetku.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si celkový harmonogram vývozu odpadu na celý rok 2019 alebo harmonogram vývozu plastov a komunálneho odpadu na rok 2019.

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Prečítajte si zmeny v novele zákona o starostlivosti zvierat v našej obci.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti