Oznamy

najnovšie

Vývoz elektro-odpadu

V dňoch 19.8. – 20.8. 2020 bude na parkovisku pri Kultúrnom dome pristavený kontajner na...

Aktuality

najnovšie

Neprehliadnite

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2019.

Návrhy VZN:

Návrh VZN o sociálnej službe
Návrh VZN o určení výšky na dotácie na prevádzku a mzdy žiaka

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2019.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Rozpočet 2020

Schválený rozpočet na rok 2020.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2020.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Rozpočtové požiadavky

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti