Oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 31. mája 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke...

Aktuality

Deň detí

Obecný úrad v Dražkovciach srdečne pozýva všetky deti od 1 do 14 rokov na športové stretnutie...

Neprehliadnite

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok a II. polrok 2018.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce Dražkovce za rok 2017 na stiahnutie..

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku - Marčičiak, Segéč, Sňahničan, Hošták a Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s..

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnom povolení.

Rozpočet 2018

Stiahnuť tu.

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania pre SSE-D. Stiahnuť.

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie?
Zistite, čo k tomu potrebujete.

Mapový portál

Mapovy portal Drazkovce