Oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok – 27. marca 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke...

Aktuality

Neprehliadnite

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku - Marčičiak.

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku - Segéč.

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnom povolení.

Rozpočet 2018

Stiahnuť tu.

Zverejnenie zámeru

Zámer predaja nehnuteľného majetku.

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania pre SSE-D. Stiahnuť.

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie?
Zistite, čo k tomu potrebujete.

Mapový portál

Mapovy portal Drazkovce