Oznamy

najnovšie

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce, na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa   Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa ...

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Záverečný účet

Návrh záverečného účtu obce Dražkovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2021.

Návrh zmluvy

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2022.

Územný plán

Územný plán obce Dražkovce.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu "Chodník Bystrička" - predĺženie platnosti.

VZN o miestnych poplatkoch

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch.

Usmernenie chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti