Oznamy

najnovšie

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ

OBEC DRAŽKOVCE Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu "Chodník Bystrička".

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2020.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2021.

Územný plán obce

Oznam o územnom pláne a Návrh zadania pre územný plán.

VZN o miestnych poplatkoch

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2021.

Zákaz zhromažďovania

Opatrenia proti šíreniu koronaviru - zákaz zhromažďovania ľudí nad 6 osob.

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19.

Usmernenie chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti