Oznamy

Latest

Aktuality

Latest

Fašiangová zábava

Červený kríž a Klub žien v Dražkovciach Vás srdečne pozývajú na Fašiangovú zábavu dňa 2.3.2019 o...

Neprehliadnite

Zámer predaja

Zámer predaja nehnuteľného majetku.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si celkový harmonogram vývozu odpadu na celý rok 2019 alebo harmonogram vývozu plastov a komunálneho odpadu na rok 2019.

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Prečítajte si zmeny v novele zákona o starostlivosti zvierat v našej obci.

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Najnovšie udalosti