Oznamy

najnovšie

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Dražkovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   Obec Dražkovce so sídlom Obecný úrad Dražkovce s.č. 45 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ a §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Opatrenia na hraniciach

Opatrenia na hraniciach z dôvodu pandémie Covid-19.

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2019.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2019.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Rozpočet 2020

Schválený rozpočet na rok 2020.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2020.

Rozpočtové požiadavky

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti